Panayiyanın Duuması için

21.09.2022 Moderator Site 0

Bobanın, Oolun hem Ayoz Duhun adına! Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar! Diil birkerä işittik, ani var Panayiyanın Duuması. Panayiya duȇr şaşmaklı, neçin deyni bobası-anası varmışlar yaşlı […]

Hristozun suratı diişilmesi

19.08.2022 Moderator Site 0

Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar!            Bu yortu, angısına denilyer “Hristozun suratı diişilmesi” – var bizä deyni bütün bizim yaşamamız. Neçin deyni bütün yaşamakta lääzım savaşmaa […]