Nicä biz sayalım Kliseyi?

04.12.2021 Moderator Site 0

Çıvıtların vardı bir ii adeti: vermää uşaklarını klisää terbi etmeya (на воспитание). Bizdä da böön olyer, ani biz getiryeriz uşaklarımızı klisää, vaartizlik  aşırı getiryeriz. Vardı […]

 Panayıyanın Duuması için

21.09.2021 Moderator Site 0

Bobanın, Oolun hem Ayoz Duhun adına! Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar, Panayıyanın duuması getirdi sevinmelik bütün dünneyä, ölä bizim Ayoz Klisä böönkü günda çalȇr. Açan uşak […]