Oruç günaha deyni hiç açılmȇr

Bobanin, Oolun hem Ayoz Duhun adına!

Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar, islä laflardan zarar yok, ama herbir fena lafları birdän sölediynän, bütün dünnya dayanamayacek. Nekadar biz böön söleeriz çirkin lafları, boş, mındar, fena lafları, kötülükleri — var nicä şaşmaa, nasıl taa böölä dünnä duryer, nasıl dünnya daalmadı. Ama o duryer sade Allahın kuvedinnän, sade Allahın dayanmasınnan.

Hepsicii Klisedä derin fikirlän yapılma, bizi Ayoz Klisä üüredyer hem da savaşyer götürmää basamak-basamak. Açan dozdolay bizdä var ateş yada yar, bataklık, onnarın arasında var yolcaz, neredän var nicä geçmää da batmamaa bataklıkta, saplanmamaa tikennerdän yada ateştä aşlanmamaa. Te ölä bizim Ayoz Klisä götüryer bizi yolcaazdan adım-adım kurtuluşa, üüredyer bizi, söleer bizä, nicä lääzım olsun, nicä lääzım gidelim hem neradan lääzım gidelim, ani yapmayalım kendimizä zarar da etişelim en paalı uura, nerasını Allah azırladı herbir insana.

Böönkü gündä anılyer ayoz Grigoriy Palama, angısı zengin ayledändi, vardı önündä zenginnik, ani olmaa anılmış. Yermi yaşındaykana taa brakȇr da gider monastıra Ay Oros da orada geçiryer beş yıl, soraa gelyer geeri, orada üürenyer Ayoz Susmaa (Святое Безмолвие), başka türlüü ona denilyer “isihazm” (urum dilindä). Orada o kendi beş gün aftada duryer duada – Ayoz Susmakta, çıkmȇr bireri hem sade iki gün çıkȇr nasaat etmää.

Susmak ta var iki türlü: var nicä susmaa da kendi fikirimizdä kötülemää, süümää, çekişmää. Ama aliz Ayoz Susmak var açan sän susersın da dua edersin. İisuzun duası lääzım bizim fikirimizdä olsun.

Bizä lääzım korumaa kendi dilimizi herbir iştän, yer biz sayarsak, ani biz isteeriz tutmaa orucu. Hep söledim hem söleerim da genä, bizä deyni oruç günaha deyni hiç açılmȇr, günaha deyni hep var oruç. Biz böön oruçlanyerız imäk tarafından — onunnan biz üüredyeriz kendimizi yapmamaa başka günahları, durgutmaa kendimizi başka günahların önündä.

Ozaman var faydası orucun!

Buna deyni var ilk basamak —  becermää kendi dilimizi kullanmaa. Açan boşta beygir, o var nicä gitsin, neray isteer. Açan sa beygir koşulu, ona var nicä buyurmaa, onu var nicä sapıtmaa saa yada sol tarafa, var nicä durgutmaa, geeri urmaa. Te ölä bizim dilimiz da lääzım olsun koşulu, açan koşulu, ona var nicä buyurmaa — te bunu lääzım üürenelim. Var nicä gelmää çok yıl klisää, ama üürenmemää kullanmaa dilimizi, bu iş için lääzım taa pek çok izmet etmää — en ilk buyuralım kendi dilimizä. Neçin deyni dilimizdän çıker hepsi fenalıklar, angısınnar böön var nicä öldürsün da, var nicä acıtsin da, var nicä kessin da, var nicä getirsinnär büük acı.

Dilimiz – bir küçük bir iş, ama var nicä yapsın büük işlär, onu var nicä kullanmaa islä tarafa da, var nicä kullanmaa prost tarafa da. Allah ne veryer, veryer hepsicini kullanmaa islä tarafa deyni. Onuştan, olsun faydası deyni, lääzım onu becermää kullanmaa islä tarafa. Kullanmaa onu duamıza deyni, kullanmaa onu kimä sa bir iilik yapmaa, nesa bir islä laf sölemää. Yok fayda, açan becermeriz kullanmaa onu, o bizi taa çok bozȇr, taa çok acıdyer başkasını da, kendimizä da taa çok zeedä günah getiryer. Onuştan Ayoz Susmak var susmak, alatlamamaa nesa sölemää, işitmää susarkana taa çok, neçin deyni ölä söleer ayoz boba da: “Bän çok kerä pişman oldum kendi sölediklerimä, sölenmiş laflarıma, ama bir kerä da pişman olmadım, ani sustum”. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev